A kuratórium elnöke

nagy balazs

Dr. Nagy Balázs

Geográfus, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének oktatója, a Földgömb magazin főszerkesztője. Szakterülete a földfelszín formakincsének klímaváltozások hatására történő átalakulása. E kérdéskört számos extrém környezetben vizsgálta már: a Kárpátokban több mint száz alkalommal járt, de három, hosszú expedícióval az Antarktiszon is kutatott. Kedvenc vidékei a száraz magashegységi térségek: Kis-Ázsia, a Himalája és az Andok hegyi sivatagjai, érzékeny hegyi tundraterületei.


Született

 • Miskolc, 1969. február 5.

Érettségi

 • 1987: Földes F. Gimnázium, Miskolc

Egyetemi tanulmányok

 • 1989-91: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, biológia-földrajz szak
 • 1991-95: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, földrajz szak
 • 1995: egyetemi diploma (földrajz tanár)
 • 1995-1998: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Doktori Iskola

Külföldi tanulmányok

 • 1993: McMaster University, Hamilton, Kanada

Ösztöndíjak

 • 1995-1998: Doktori ösztöndíj, ELTE Doktori Iskola
 • 2004-2005: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

Tudományos fokozat

 • 2002: PhD (P-753/2002)

Munkahely

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi Tanszék
 • 1998-2000: szerződéses egyetemi tanársegéd
 • 2000-2004: egyetemi tanársegéd
 • 2004: egyetemi adjunktus

Kutatási téma

 • A holocén földrajzi környezet változásainak felszínalaktani vizsgálata
 • Negyedidőszak végi paleohidrográfiai vizsgálatok
 • Magashegységi és sarkvidéki periglaciális geomorfológiai vizsgálatok

Kitüntetés, szakmai elismerés

 • 2004: Az év természettudományos ismeretterjesztő cikksorozata (Magyar Szabadalmi Hivatal, Élet és Tudomány)
 • 2008: Az ELTE TTK Kiváló Oktatója
 • 2009: Pro Geographia (Magyar Földrajzi Társaság)
 • 2009: Hundidac Arany-díj és Szép Magyar Könyv oklevél a Lakóhelyünk a Föld középikolai földrajz tankönyvért

Oktatási tevékenység:
Korábban

 • 1995-2007: Általános természetföldrajz gyak.
 • 1996-2006: Regionális természetföldrajzi gyakorlatok (Európa, Ázsia)
 • 1999-2001: Magyarország természetföldrajza gyak. (térképész)
 • 2001-2007: Regionális természetföldrajz ea. (térképész)
 • 2001-2005: Regionális természetföldrajz ea. (Miskolci Egyetem - geográfus szak)
 • 2003-2008: Általános természetföldrajz ea. (kieg. tanári)

Jelenleg

 • 1995-: Terepgyakorlatok vezetése (II-IV. évf.)
 • 1996-: Természetföldrajzi szaklabor
 • 1999-: Antropogén geomorfológia ea. és gyak.
 • 2003-: Külső erők gyak.
 • 2004-:Természetföldrajzi szintézis gy.
 • 2005-: Dél-Amerika természetföldrajza ea.
 • 2005-: Ázsia természetföldrajza ea.
 • 2006-: A Kárpátok magashegységei ea.
 • 2008-: Sarkvidékek- és világtengerek ea.
 • 2009- :Magashegységek holocén felszínfejl_dése ea.
 • 2010-: Belső erők gyak.
 • 2010-: Extrém területek felszínfejlődése ea.
 • 2010-: Fosszilis felszínformák értelmezése ea. (doktori kurzus)

Szakdolgozatok, diplomamunkák témavezetése: évente 4-5
TDK-témavezetés: évente 2
Egyéb: 2009-: a geográfus MSc felvételi bizottság tagja

Doktori iskola
Témavezetés: 3 ösztöndíjas doktorandusz

 • László Péter (A Radnai-havasok glaciális őskörnyezeti rekonstrukciója, 2007-)
 • Takács Kata (A folyami és tavi jég jelenlétének változásai Magyarországon, 2008-)
 • Vígh-Tarsonyi Gergő (A periglaciális környezet változásai a Kárpátok ÉK-i részén, 2010-)

Oktatás: Fosszilis felszínformák értelmezése
Minősítő eljárásokban való részvétel
Doktori eljárások: 2 opponencia, 4 bizottsági tagság
Pályázatok: OTKA-bírálatok

Folyamatos nemzetközi kapcsolatok

Románia
 • University of Suceava, Department of Geography: közös kutatómunka a Radnai- és a Máramarosi-havasokban, Erasmus-program
 • Forest Research and Management Institute, Research Station for Norway Spruce Silviculture, Cimpulung Moldovenesc: közös kutatómunka a Radnai- és a Kelemen-havasokban
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár: részképzésre az ELTE Természetföldrajzi Tanszékére érkező diákok fogadása, témavezetése, évente 1diák
Horvátország
 • University of Zagreb, Department of Geography: közös kutatómunka a Velebit-hegységben

Pályázatok, kutatási programok

 • 1996-1998: Ifjúsági OTKA-pályázat: A Sajó-Hernád hordalékkúp felszínfejlődése, témavezető
 • 1997-1998: TéT magyar-lengyel bilaterális program: Kutatómunka a H. Arctowski antarktiszi bázison, témavezető
 • 2003-2006: Az EU LIFE 03/H/000 291 projekt 1.1 részprogram, FEFA, résztvevő
 • 2003: Magyar Antarktisz Program, King George-sziget, programvezető
 • 2003-2007: OTKA T 43666: Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásokkal, résztvevő
 • 2005: résztvevő a KORDI (Korean Ocean Research and Development Institute) antarktiszi programjában, a King Sejong bázison
 • 2005-2007: TéT magyar-román bilaterális program, RO-37/2005: Az elmúlt öt évszázad környezetváltozásának tér- és időbeli változatossága a Kárpát-Pannon térségben, témavezető
 • 2007-2009: TéT magyar-horvát bilaterális program, CRO-04/2006: Környezetváltozás karsztos területeken, témavezető
 • 2007-2009: Castrum Tetel Program, FEFA, természetföldrajzi témavezető
 • 2011-: Körös Régészeti Program
 • 2011-: Erasmus együttműködés, University of Suceava, Department of Geography

Nyelvtudás

 • angol (középfok)
 • orosz (alapfok)

A szakmai-tudományos közéleti jelenlét

 • 1995-: Magyar Földrajzi Társaság
 • 2002-: az MFT Természetföldrajzi Szakosztályának titkára
 • 2003-: az MFT választmányi tagja
 • 2009-: A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke
 • 2011-: MTA köztestületi tag

Az ELTE közéletében való részvétel

 • 1994-: a Földrajzos Klub elindítója
 • 2002-: ELTE TTK OTDK-Szekcióelnök
 • 2009-: a Nemerkényi Antal Egyetemi Földrajzverseny társszervezője

Tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenység

 • 2006-: a Földgömb magazin főszerkesztője
 • Részvétel az országos középiskolai földrajz tanulmányi versenyek zsűrijeiben:
  A Földgömb Nemzetközi Földrajzversenye (Bonyhád), Lóczy Lajos verseny (Kaposvár), Kőrösi Csoma Sándor verseny (Szekszárd)

A FÖLDGÖMB AZ EXPEDÍCIÓS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Adószám: 18200267-1-42
Bankszámlaszám: MAGNET Bank – 16200120-18539680
Törvényszéki nyilvántartási szám: 10.812
Nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 16Pk. 60189/2009/2

Adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolat

© A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány